ANA SAYFA KIRKPINAR

KIRKPINAR

İster sürdürülegelen bir gelenek olarak anılsın, ister ata sporu.. Kırkpınar, yiğitliğin anlamını bulduğu, mertliğin kulaktan kulağa aktarıldığı ve asırlardır gücün sergilendiği er meydanıdır... Edirne, dünya üzerinde sürdürülen en eski organizasyonlardan biri olan Kırkpınar’ın ev sahibi olarak, gurur duyulan bir geleneği asırlardır nesilden nesile taşıyor...