Karaağaç Tarihi

Vilayet önünde toplanan Edirneliler, öğrenciler, Türk jandarma birliğiyle Karaağaç'a gitmek üzere yürüyüşe geçerler. Karaağaç Belediye Binasındaki Rumca yazıları silen topluluk Karaağaç tren istasyonuna yönelir... Ve Karaağaç artık suyun öte yanındaki tek Türk toprağıdır.

299
Görüntülenme

Tarihte Edirne ve civarında yerleşmiş bulunan Trak boylarından Odrislerin Meriç Nehri civarında bir yerleşim yeri kurdukları bilinir. Bu yerleşim yerinin o zamanki adı “Orestia” olarak geçmekte iken, daha sonra burayı egemenliği altına alan Makedonyalılar zamanında ismi “Orestides” olarak değişmiştir. Edirne’nin ilk yerleşim yerinin bugünkü Karağaç civarında olduğu düşünülmektedir. Daha sonraki dönemlerde Romalılar ve Bizanslılar bu bölgeye Orestia adını vermişler, Yunan işgali sırasında ise bu bölge “Orestiada” olarak anılmıştır. Lozan Antlaşması sonrasında Karaağaç’tan göç eden Yunanlılar, Yunanistan’da “Nea Orestiada” (Yeni Orestiada) ismini verdikleri bir kasaba kurmuşlardır.

Abdurrahman Hibri, Enis’ül Müsamirin adlı eserinde burada yetişen kayısı ağaçlarından ve bağlarından söz etmekte ve buradan “Eski Maraş” olarak bahsetmektedir. O dönemlerde Karaağaç’ın yakınlarında Demirtaş (Timurtaş) Köyü ve çiftliğinin olduğu da bilinmektedir. (Timurtaş Paşa, I. Murat ve Yıldırım dönemi rütbelilerinden olup, bu bölge kendisine has olarak verilmişti.) Bu köyden günümüze ulaşabilmiş ve ne yazık ki harap halde olan tek yapı, Mısır’da servet edinen Edirneli Sefer Çelebi’nin yaptırdığı Demirtaş Camii’dir.

Bir oryantalist ve arkeolog olan ve Fransa sefirinin yanında görevli olan Antoine Galland 1672’de Edirne’de Meriç Köprüsü’nün hemen Karaağaç çıkışında yer alan Gümrük Muhafaza Karakolu civarındaki “Demirtaş Kasrı”nda kalmış ve padişahın yaptığı kayık gezintilerinden bahsetmiştir. Sultan IV. Mehmet’in, Demirtaş Kasrı’nı yabancı elçi ve misafirlerin ağırlanması için ayırdığını, Rıfat Osman da Edirne Sarayı adlı kitabında aktarmaktadır.

17. yüzyıl son dönemlerindeki bir diğer ziyaretçi ise İngiliz gezgin Dr. John Covel’dir. Edirne’de bulunduğu süre zarfında Karaağaç’ta kalmış, burada yaşayan halkın çoğunluğunun Rum olduğunu yazmıştır. Karaağaç’ın en büyük şarap tüccarının kilisenin rahibi olduğunu, şarabı kilisede sakladığını, Edirne’de yaşayan Türklerin buraya gelerek içkili eğlenceler yaptıklarını da yazmaktadır. Ayrıca Türklerin burada yazlıkları olduğunu belirtmiştir.

19. yüzyılda kapitülasyonların etkisiyle, Karaağaç’ta yabancı tüccarların işlerini kolaylaştırmak üzere Bulgaristan, Yunanistan, Almanya ve Slovenya konsoloslukları açılmıştır. Osmanlı hükümetinin tanıdığı bazı haklardan yararlanan Batılı devletlerin konsolosları da Karaağaç’ta yaşam sürmüşlerdir. Avusturyalı Profesör Hochstetter, Edirne’de ticaret ve diğer işlerle uğraşan ve Karaağaç’ta yazlıkları bulunan 25 Fransız aileden bir topluluğun olduğundan bahseder. Yabancılar sadece görevleri ile uğraşmıyorlar, bunun yanında çeşitli ülkelerin konsolosluk görevini de üstleniyorlardı. Avusturya Konsolosu Herrn Von Camerlo’nun Edirne’deki yüksek düzey bürokratlarla yakın ilişkileri vardı ve Karaağaç’ta bir birahane ile bir lokal işletiyordu.

Demiryolu ve Karaağaç

Avrupa ülkeleriyle siyasî bir bütünleşmeyi amaçlayan Tanzimat Dönemi yöneticileri, özellikle ulaşım ve iletişim konularında yeniliklere sahne olan Kırım Savaşı’ndan sonra, İstanbul’u Avrupa’ya bağlayacak bir demiryolunun bütünleşmeyi çabuklaştıracağı kanısındaydılar. Ayrıca önemli Balkan kentlerini birbirine bağlayan bir demiryolu ağı bu bölgede son zamanlarda görülmeye başlayan huzursuzlukları giderebileceği gibi, imparatorluk için önemli ticarî, siyasi ve askeri avantajlar da sağlayabilecekti. Ancak, ülkenin mali ve teknik güçleriyle gerçekleştirilmesine olanak bulunmayan bu demiryolu ağı için yabancı girişimcilerle anlaşma yapılma yoluna gidilmişti.

Karaağaç Eski Tren Garı, 1910

Bu konuda ilk sözleşme Ocak 1857’de İngiliz milletvekili Labro ile imzalanmış, fakat Labro’nun gerekli sermayeyi sağlayamaması nedeniyle, aynı yılın Nisan ayında sözleşme feshedilmişti. Çeşitli İngiliz ve Belçikalı girişimcilerle, 1860 ve 1868’de yapılan ikinci ve üçüncü sözleşmelerin de benzer sebeplerle iptal edilmesinden sonra, Rumeli Demiryolları imtiyazı, 17 Nisan 1869 tarihinde imzalanan dördüncü bir sözleşme ile Brüksel’de bankerlik yapan Macar asıllı Yahudi Baron Hirsch’e verilmişti.

Sözleşmeye göre yapılacak demiryolu İstanbul’dan başlayıp Edirne, Filibe ve Saraybosna’dan geçerek Sava Nehri sınırına kadar uzanacak, ayrıca bu demiryolundan ayrılan kollarla Enez, Selanik ve Burgaz birbirine bağlanacaktı. Demiryolunun yapımına 1870’de başlanmış ve İstanbul-Edirne-Sarımbey arasındaki demiryolu 17 Haziran 1873’de tamamlanmıştır.

İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolu, Edirne’de Karaağaç üzerinden geçmiş ve Karaağaç’ın sayfiye görünümünü bir anda değiştirmişti. Demiryolunun hizmete girmesi ile Karaağaç bir sayfiye yeri görünümünden çıkmış; nüfusu kısa zamanda artmış ve yeni yapılar hızla birbirini takip etmeye başlamıştır. Avrupa’dan gelen veya Avrupa’ya gidecek yolcuların konaklaması için otel, lokanta, kahvehane ve sinemalar başta olmak üzere çeşitli eğlence yerleri peş peşe açılmıştır. Djanik, Atina, Europa, Londra, Konstantinopolis, Panellenion otelleri, Brasserie Bomonti birahaneleri, Rosalato dans salonu ve Cafe Chantant eğlence merkezi bunların başın gelir.

Karaağaç, Brasserie Bomonti

Karaağaç kısa sürede Edirne’nin ve hatta Balkanlar’ın eğlence merkezi haline gelmiştir. Avrupa’dan gelen sanatçılar ve eğlence toplulukları burada çeşitli gösteriler yapmakta, balolar tertip edilmektedir. Bu kadar etkinliğin ve eğlence hayatının bir arada olması, Karaağaç’a “Küçük Paris” denilmesini sağlamıştır.

Hızlı değişim sonucu bir çok insan buraya göç etmiş ve her türlü yapı için değişim şart olmuştur. Var olan yapılar geliştirilmiş ama daha fazlası yeni olarak inşa edilmiştir. Rumlara ait olan Hagios Teodoros Tiron ve Hagios Teodoros Strat İladis kiliselerinin yanı sıra, diğer cemaatlere ait yeni dini yapılar ve bu yapıların yanında okullar da yapılmaya başlanmıştır. Ermeni cemaati Saint Gregoire, Rumlar Agion Kostantinos, Fransızlar Saint Basil ve Saint Antoine de Padoune, Bulgarlar Saint Pierre ve Saint Paul şapellerini inşa ederler. Karaağaç’ta Rumlara ait Agion Teodoran okulunun yanı sıra Fransız Saint Basil okulu, Fransız Ecole Richard, Ermeni Torkomyan İlkokulu, demiryolu yapımında çalışan Alman teknisyenlerin çocuklarının okuduğu yatılı okul, Karaağaç’taki önemli kültür merkezleri haline gelmiştir. (Cumhuriyet sonrası Alman yatılı okulu Mustafa Necati Bey İlkokulu olarak kullanılacaktır.)

İşgaller ve Karaağaç

Edirne, I. Balkan savaşında 5,5 ay kuşatma altında kalmış, gerek kuşatma sırasında gerekse Bulgar işgali sırasında büyük acılar çekmiştir. 30 Mart 1913’de imzalanan Londra Antlaşması’nın ağır hükümleri uyarınca Midye-Enez hattının ötesinde kalan Trakya toprakları ve Rumeli, Balkan müttefiklerine bırakılır.

Savaşı kazanan devletler arasındaki anlaşmazlık sonucu Sırpların Bulgaristan’a savaş açmasıyla başlayan II. Balkan Savaşı sırasında Edirne’den çekilen Bulgar kuvvetlerinin yerini, Enver Paşa komutasındaki Türk birlikleri alır. Edirne ve bir süre sonra suyun öte yanında kalan Karaağaç ile Dimetoka Osmanlı’nın hakimiyetine girer. Ancak 1915 yılında Osmanlı-Alman ittifakının yanında savaşa girmek için Bulgarlar Karaağaç ve Dimetokayı talep ederler. Bunun üzerine Karaağaç da dahil olmak üzere Meriç Nehri’nin ötesindeki topraklar Bulgarlara bırakılır.

Konu bir süre sonra Lozan Konferansı’nda Genç Türkiye’nin suratında tokat gibi patlayacaktır. Batı Trakya’yı isteyen İsmet Paşa’ya, Venizelos “Biz Batı Trakya’yı sizden değil, Bulgarlardan aldık” diyecek ve Batı Trakya’yı vermeye yanaşmayacaktır.

Dünya Savaşı kaybedildikten sonra ise Batı Trakya’nın Karaağaç dahil olmak üzere hakimiyeti “Müttefikler arası Trakya Hükümeti” altında Fransızlara bırakılır. Burada yaşayan Türk gruplar ise buraların Yunanistan’ın eline geçmemesi için mücadele vermekte, her ne kadar işgal altında olsa da sivil inisiyatifi ellerinde bulundurmaya çalışmaktadırlar.

Müttefik hükümetinin 14 Mayıs 1920’de yaptığı referandum sonucu her türlü oyun sergilenmiş ve Türk tarafı kurban edilerek Batı Trakya Yunanistan egemenliğine girmiştir. Zaten bir süre sonra ise Yunanlılar, Edirne başta olmak üzere tüm doğu Trakya’yı işgal edeceklerdir.

Kurtuluş Savaşı süresince Edirne ve Karaağaç Yunan işgali altında kalmış, 11 Ekim 1922’de gerçekleşen Mudanya Ateşkes Antlaşması sonucu 25 Kasım 1922’de Edirne’nin kurtuluşu gerçekleşmiş ancak suyun öte tarafındaki tüm topraklar kaybedilmiştir. Meydan savaşları bitmiş, masa başı savaşı başlamıştır.

Karaağaç’ın geri alınışı

Lozan görüşmelerinin ilk turunda tam bir anlaşma sağlanamamış ve daha çok maddi konuların ve savaş tazminatların ele alındığı konferansın 23 Nisan 1923’de başlayan ikinci bölümünde Yunanlıların açtıkları savaş sonucu verdikleri zararın karşılanabilmesi için 4.000.000 altın Frank savaş tazminatı ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bir süre sonra TBMM hükümeti ile Yunanistan hariç tüm devletler arasında anlaşma sağlanmış, Yunanistan’la ise Savaş Tazminatı ve Batı Trakya’daki topraklar konuları çözülememişti.

Savaştan mağlup taraf olarak ayrılan Yunanistan’ın, savaşın etkisiyle tüm ekonomik kaynakları erimiş ve söz konusu tazminatı karşılayacak maddî hiçbir gücü kalmamıştı. Bu yüzden Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç ve Bosnaköy çevresini 24 Temmuz 1923’de antlaşmanın ek protokolüne uyarak Türkiye’ye bıraktı. Türkiye’nin Yunanistan ile doğal sınırını oluşturan Meriç Nehri’nin batı yakasındaki tek toprak parçası olması sebebi ile bu topraklar önem kazanmıştır.

Fotoğraf © edirneden.com | Karaağaç Eski Tren Garı, 2004

Karaağaç teslim alınıyor…

Lozan Barış Antlaşması’nın hemen ardından, 15 Eylül 1923 günü öğle saatlerinde Edirne Vali Vekili Abdullah Naci Bey ile Yunanistan Mutasarrıfı Mavridis, Karaağaç’ta devir teslim için bir protokol imzalarlar. O günlerin Edirne Valisi Şakir Bey, Hüseyin Hüsnü Paşa, Edirne Posta ve Telgraf Başmüdürü Necati Bey ve Edirne Polis Müdürü Necmi Bey, Karaağaç’ı teslim alan Türkiye heyetinin üyesidirler. Vilayet önünde toplanan Edirneliler, öğrenciler, Türk jandarma birliğiyle Karaağaç’a gitmek üzere yürüyüşe geçerler. Karaağaç Belediye Binasındaki Rumca yazıları silen topluluk, Karaağaç tren istasyonuna yönelir… Ve Karaağaç artık suyun öte yanındaki tek Türk toprağıdır.