Edirne ve Hayvancılık

Edirne'de hayvansal ürünlerden elde edilen verim Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durum, üreticilere devlet desteği verilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

230
Görüntülenme

Edirne ili hayvancılık açısından bölgesel düzeyde önemli bir potansiyele sahiptir. 2000 yılı DİE verilerine göre 105.580 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Ayrıca buna ilave olarak 160 adet manda mevcuttur. İlde 175.520 adet koyun ve 34.450 adet kıl keçisi olmak üzere toplam ve 250.416 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

İlde bulunan büyükbaş hayvanların tamamına yakın bir bölümü yüksek süt verimine sahip kültür veya melez ırklardan oluşmaktadır. İnek başına süt verimi ilde yaklaşık olarak 4,5 ton/yıl iken Türkiye ortalaması 1,5 ton/yıl’dır. Edirne ilinde 2000 yılı verilerine göre 18,3 trilyon TL’lik hayvansal ürün pazarlanmıştır. Bunun 11,9 trilyon TL’si et ve 4,9 trilyon TL’si ise sütten elde edilmiştir. Geriye kalanlar ise deri, yapağı, kıl, yumurta ve bal gibi hayvansal ürünlerden sağlanmıştır. Damızlık sığır genetik potansiyelinin tam kullanımının sağlanması, sığır yetiştiriciliği sektöründe karlılığın artırılması, ülke şartlarına uygun bir sığır yetiştiriciliği bilgi sisteminin yerleştirilmesi ve yetiştirici birliklerinin kurulması amacıyla hayvancılıkla uğraşan 282 üretici proje kapsamına alınmıştır. 33.032 baş kültür ırkı sığır, 78.000 baş melez ve 2.000 baş yerli ırk olmak üzere toplam 113.032 baş sığır mevcuttur.

Seçilmiş canlı hayvan sayıları, 2002 (adet)
  Edirne
Koyun 153.777
Kıl keçisi 32.576
Tiftik keçisi
Sığır 132.767
Manda 224

 

2002 yılı içerisinde bu hayvanlardan elde edilen ürünler

Seçilmiş hayvansal ürünler, 2002 (Ton)
  Türkiye Edirne
Kırmızı et 420.597 4.684
Süt 8.408.566 177.799
Yapağı 38.244 201
Kıl 2.589 19
Tiftik 318
Beyaz et 726.547 68
Bal 74.555 856
Balmumu 3.448 23
Yaş ipek kozası 100

 

Hayvancılık alanında kent çapında kurumsal yetiştiricilerden ziyade bireysel yetiştiriciler mevcuttur. Çiftçilik geçinen hanelerin büyük bir kısmı aynı zamanda hayvan besiciliğide yapmaktadırlar. 2002 yılı itibariyle kentimizde 153.377’si koyun 32576 sı keçi olmak üzere 185.953 küçükbaş ve 132.767 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İl çapında yapılan kırmızı et üretimi 4.684 ton süt üretimi ise 177.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

Balıkçılık

İlde bulunan nehir, göl ve göletlerden 2001 yılı verilerine göre 54.420 kg tatlı su balığı avlanmıştır. Bunların önemli bir bölümü kefal, levrek, sazan, yayın ve yılanbalığından oluşmaktadır. Tatlı su balıkçılığının önündeki en büyük engel ise yer üstü su kirliliği ve aşırı avlanmadır.