Edirne ve Sanayi

Gelişmekte olan Edirne ekonomisinde sanayi, tarımın gerisinde kalmaktadır.

215
Görüntülenme

Edirne Sanayine Genel Bakış

Edirne ilinin ekonomisi tarım ağırlıklı olup, gelişmekte olan sanayisi de tarımsal ürünlerin işlendiği tarıma dayalı sanayi işletmelerinden oluşmaktadır. Edirne ilinde tarıma dayalı sanayi dışında metal eşya sektörünün payı %5,76, tekstil %10,79, taş ve toprak %8,63, maden %10,07 dolayındadır. Ayrıca %2,16 civarında diğer konularda faaliyet gösteren sanayi işletmesi de bulunmaktadır.

Edirne İçindeki Sanayi Kuruluşlarının İlçelere ve Sektörler Göre Dağılımı
  Maden Gıda Metal Eşya Taş Toprak Tekstil Diğerleri Kağıt

Ürünleri

Toplam
Merkez 7 4 6 6 2 1 26
Havsa 7 5 12
Uzunköprü 8 29 3 40
Meriç 3 3
Enez 2 1 1 4
Keşan 6 24 1 4 4 1 40
Lalapaşa 1 1
Süleoğlu 0
İpsala 13 13
Toplam 21 82 10 17 6 2 1 139

 

Edirne’nin sanayileşme sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri Edirne’nin 1969’da Kalkınmada Öncelikli İller kapsamına alınmasıdır.Bir taraftan Avrupa’yı petrol üreten Ortadoğu’ya bağlayan en kısa yol olan D-100 karayolu üzerinde olması diğer yandan teşvik görmeye başlaması, Edirne dışı özel sermayeden özellikle dokuma alanında yatırmalara girişmesine sebep olmuştur. Yurtiçi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının genişliği ve İstanbul gibi büyük sanayi ve ticaret kentine yakınlığı, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş, yurtdışındaki işçilerin de katılımıyla yeni yatırımlar yapılmıştır

Tekstil konusunda faaliyet gösteren işletmeler 1990’lu yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır. Edirne ilinde bulunan sanayi işletmelerinin büyük bir bölümü un, yağ ve süt konusunda faaliyet gösteren işletmelerden oluşmaktadır. Ayrıca ilde yetiştirilen çeltiğin pirince işlenebilmesi amacıyla çok sayıda çeltik işleme fabrikaları da kurulmuştur.

Edirne ilinde sanayileşmenin en yoğun olduğu ilçe Uzunköprü ve Keşan ilçeleridir. Bunun yanında Merkez, İpsala ve Havsa ilçelerinde de özellikle gıda sanayi konusunda gelişmeler görülmektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, Merkez, Havsa ve Keşan ilçelerinde olduğu görülmektedir.

Şu anda Edirne’de; 5 ve daha fazla işçi çalıştıran sanayi tesisleri sayısı 155’dir. Bunların çoğu gıda sanayiinde faaliyet göstermektedir. Bu sanayi tesislerinde toplam 13.405 işçi çalışmaktadır. Ayrıca Edirne dahilinde 6 tanesi bitirilmiş ve hizmete açılmış küçük sanayi sitesi vardır. Bu sanayi sitelerinde toplam 1.448 işyeri bulunmaktadır.

Edirne ilinde bulunan 139 adet sanayi kuruluşunun ilçelere göre dağılımı yukarıdaki tabloda görüldüğü gibidir. Edirne ilinde sanayileşmenin en yoğun olduğu ilçe Uzunköprü ve Keşan ilçeleridir. Bunun yanında Merkez, İpsala ve Havsa ilçelerinde de özellikle gıda sanayi konusunda gelişmeler görülmektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ise Edirne ili Merkez, Havsa ve Keşan ilçelerinde olduğu görülmektedir.

İldeki sanayileşme Tekirdağ ve Kırklareli illerine göre daha yavaştır. İlin en önemli sektörü tarımsal ürün İşleyen gıda sanayidir. Bunlar çeltik, un, yağ, süt ve süt ürünleri vb. tesislerdir. Ayrıca ilde son yıllarda tekstil sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. İlin en hızlı gelişen ilçeleri ise Merkez ve Uzunköprü ilçeleridir. Özellikle Uzunköprü ilçesinde yağ ve çeltik işleme konusunda faaliyet gösteren çok sayıda işletme bulunmaktadır.

İlde bulunan sanayi işletmelerinin % 61,15’i gıda sanayi işletmeleridir. Bu oranın yaklaşık % 36,5’i çeltik işleme fabrikaları olup, geriye kalan % 63,5’i ise ilde yetiştirilen tarımsal ürünlerin işlendiği un ve yağ fabrikalarıdır. Ayrıca ilde hayvancılığın yaygın olması süt üretimini de artırmıştır. Buna bağlı olarak ilde süt ürünleri işleyen çok sayıda mandıra bulunmaktadır.

Edirne ilinin Meriç ilçesi Uzunköprü ilçesinin alt bölgesi olup, ticari ilişkileri daha çok Uzunköprü ilçesine doğrudur. Uzunköprü ilçesi aynı zamanda Kırklareli ili Pehlivanköy ve Babaeski ilçesi ve Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinden de etkilenmektedir. Bu ilçelerden de Uzunköprü’ye doğru bir mal ve hizmet akışı olmaktadır. Uzunköprü ilçesinde yağ sanayiinin gelişmiş olması nedeniyle bu ilçelerden Uzunköprü ilçesine ayçiçeği satışı yapılmaktadır.

Enez ve İpsala ilçesi ise Keşan ilçesinin alt bölgesidir. Bu ilçelerin kentsel etki alanı Keşan ilçesine doğru yönelmiştir. Bu durumda Edirne ili üç merkezli bir yapı göstermektedir. Bunlar Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan ilçeleridir.

SANAYİ GÖSTERGELERİ YIL BİRİM EDİRNE MARMARA
BÖLGESİ
TÜRKİYE SIRA
(81 İl İçinde)
Organize Sanayi Bölgesi Parsel Sayısı 2000 Parsel 63 3.425 28.26 56
Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Sayısı 2000 Adet 880 12.708 81.302 38
İmalat Sanayii İşyeri Sayısı 2000 Adet 51 5.008 11.118 32
İmalat Sanayii Yıllık Çalışanlar Ortalama Sayısı 2000 Kişi 5.298 585.679 1.130.488 35
İmalat Sanayii Kurulu Güç Kapasite Miktarı 2000 Beygir Gücü 91.675 5.466.414 13.478.078 29
Fert Başına İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi 2000 Kws 517 872 50 21
Fert Başına İmalat Sanayi Katma Değeri 2000 Milyon TL. 192 756 350 26