Odalar ve Borsalar

Osmanlı döneminden beri Edirne'de mesleki örgütlenmeler sonucu oluşan odalar ve borsalar ticaret hayatında önemli görevler üstlenmiştir. Günümüzde bu görev ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası) ile tarım borsası tarafından sürdürülmektedir.

212
Görüntülenme

Edirne Ticaret Odası Tarihi

Batı ülkelerinde ticaret odalarının kuruluşu,1700’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Batının bu tarihlerde başlattığı bu tür örgütün eşideğeri olarak Türklerde; Ahilik, Loca ve esnaf örgütleri yer almaktadır.
Yurdumuzda ise, bu tür örgütlenme 1876 tarihine kadar uzanmaktadır. Sonraları 1923 tarihli bir kararname ile Meclis-i Ticaret ve Ziraat adlı meclislerin kent ve kasabalarda kurulmasına geçilmiştir. Ticaret Nezareti’nin (bakanlığın) aldığı karar göre birinci derecede Selanik, İzmir, Suriye, Halep, Bağdat vilayetlerinde ve ikinci derecede olmak üzere Trabzon, Adana, Ankara, Edirne, Hadarendigar, Erzurum vilayetlerinde birer ticaret odası kurulması bildirilmiştir.

03/01/1894 Edirne Salnamesi Merkez Vilayet Ticaret ve Ziraat Sanaat Odası Heyeti

Salih Bey Reis
Vasilaki Efendi Reis-i sani
Mehmet Efendi Aza
Emin Efendi Aza
Yani Bekani Efendi Aza
Delikano Efendi Aza
Sokiyas Efendi Aza
Kevork Efendi Aza
Avram Azarya Efendi Aza
Aleksandr Efendi Aza
Moiz Papo Efendi Aza
Yuda Efendi Katip

Ticaret Cemiyeti yararlı olunca Edirne’de de 1885 yılında ticaret odası kurmak üzere başkan ve üyelerin seçilerek Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulmuştur.
Edirne salnamelerinde (1939 tarihli) gösterilen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu kanunlar çerçevesinde kurulduğu anlaşılmaktadır. 1901 salnamesinde Edirne oda üyeleri ve Ticaret Mahkemesi üyelerinin adları yer almaktadır.
1925 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi ile ticaret erbabının resmi ve zorunlu üye olmasını gerektiren kanun teklifi ile ticaret odalarının kurulmasına geçilmiştir. Böylece bu kanun teklifi ile ticaret odalarının 40 yıldan beri bir türlü örgütlenemeyen odaların mesleki bir örgüt olarak kabul edilmesiyle, ticaret ve sanayi erbabının odalara üye olmasını zorunlu kılmıştır. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın da kurulması da bir kanun ile gerçekleşerek kent içinde ödevine başlamıştır.

İstanbul’dan sonra ülkemizde ikinci olarak kurulan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, son yıllarda tüccar ve sanayicimize uyum sağlayan teknolojik ve çağdaş atılımları ile bugüne kadar hiç aksatmadan yapma arzusunu gelecekte de devam ettirecektir.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın 15 meslek komitesinde 1.501 hakiki 1448 tüzel olmak üzere toplam 2949 üyesi vardır.

Ticaret ve Sanayi Odaları

Edirne ili Merkez ilçesi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Edirne ilinde bulunan toplam üç adet odaya 6.055 kayıtlı üye bulunmaktadır. Odaya kayıtlı üyelerin 2000 yılı ihracat rakamı yaklaşık olarak 35 milyon $’dır.

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 2001 yılı verilerine göre Edirne ilinde 139 adet sanayi işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerden 85 adedi gıda sanayi işletmesi olup, bu işletmelerin 31 adedi çeltik işleme fabrikasıdır. Balaj ve kağıt işletmesi ve 2 adet de diğer konularda faaliyet gösteren fabrika bulunmaktadır.

Edirne ilinde toplam 1.752 şirket mevcut olup, bunların 98’i kolektif şirket, 135’i anonim şirket, 1.519’u limitet şirkettir. Merkez, İpsala, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde toplam (4) adet Ticaret Borsası faaliyet göstermektedir. Edirne ilindeki Ticaret Borsalarına 1999 Yılı sonu itibariyle 620 gerçek ve 346 tüzel kişi olmak üzere toplam 966 üye kayıtlı bulunmaktadır.

Borsalar

Edirne ilinde Merkez, Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçelerinde toplam 4 adet Ticaret Borsası faaliyet göstermektedir. Ticaret Borsalarına 2000 yılı sonu itibariyle 584 gerçek ve 388 tüzel kişi olmak üzere toplam 972 kayıtlı üye bulunmaktadır. Ticaret Borsalarının genel muamele hacimleri 2000 yılı sonu itibariyle toplam 243.324.406.109.717 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret ve Sanayi Odaları Üye Sayısı ve İhracatMiktarı (2000 yılı)
Oda Adı Üye Sayısı İhracat (USD)
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 2841 35.196.002
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 1915 120.000
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası 1299 84.000
Toplam 6055 35.400.002