A. Süheyl ÜNVER

Edirne Tarihçisi, Üniversite Hocası, Bilim Adamı, Türk Tıp Tarihçisi ve Müzenhip, Minyatürist, Ressam ve Kaat'ı Ustası, Araştırmacı, Eşsiz Arşivci, Şair,Güzele Aşık, Sanatkar, Akl-ı Selim, Zevk-i Selim sahibi seçkin bir insan: Ord. Prof. Doktor Ahmet Süheyl ÜNVER

198
Görüntülenme

17 Şubat 1898 tarihinde İstanbul’da Haseki semtinde dünyaya gelen Ahmed Süheyl Ünver baba tarafından Rumelili, ana tarafından ise İstanbullu bir aileye mensuptur. Tıp eğitimi görerek 1920 yılında doktor oldu. Tıp öğreniminin yanı sıra ailesinde bulunan hattatlar ve sanatkârlar nedeniyle Medresetü’l-Hattatin’e devam edip buradan da mezun oldu. 1930 yılında hocası Prof.Dr. Akil Muhtar Özden’in kürsüsünde akademik yaşamına Doçent olarak başlayan Ünver, 1933 yılında Atatürk’ün Üniversite Reformu ertesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’nün kuruculuğunu ve direktörlüğünü üstlenmiş, 1939 yılında Profesör, 1954 yılında Ordinaryüs Profesör olmuştur. 1956 yılında serbest hekimliği bırakarak kendini tümüyle fakülte çalışmalarına vermiştir. 1967 yılında fakültenin ikiye ayrılmasıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geçmiş,bu fakülte bünyesinde yeni bir tıp tarihi ve Deontoloji Kürsüsü kurarak kanunen emekli olduğu 1973 yılına kadar çalışmıştır.

1920 -1986 yılları arasında 1877 adet yayın yapmıştır. Çocukluk yaşlarından itibaren tarih, sanat tarihi, güzel sanatların hemen hemen her dalı ile ilgilenmiş. Ölümüne kadar süren bu ilgi sonucu tarihe, sanata, mimariye ait pek çok kitap, makale yazmıştır. Büyük arşivler oluşturmuştur. Büyük bir tıp tarihçisi ve İstanbul beyefendisi olarak kabul edilen Süheyl Ünver; Gerek aile çevresi gerekse öğrencisi olduğu güzel sanatlar ile ilgili çevre nedeniyle 1920’li yıllardan başlayarak pek çok ünlü kimse ile tanışmış ve dostluk kurmuştur. 1923 yılında tanışarak kurduğu dostluklardan biri de Dr. Rifat Osman ile olandır.

Süheyl Ünver hemen hemen her fırsatta Edirne’ye gidecek, orada araştırmalarda bulunacak, Edirne eserleriyle ilgili resimler çizecek,topladığı bilgileri büyüklü küçüklü defterlere yazacaktır. İşte bu defterlerden bazıları İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesinde “Süleymaniye Kütüphanesi Bağış Süheyl Ünver Defter ve Dosyalar” adı altında korunmaktadır.