25 Kasım 1922 Edirne’nin Kurtuluşu

Trakya ve Anadolu'da verilen Kurtuluş mücadelesi ve zafer sonrasında gerçekleşen Mudanya Mütarekesi'yle bir süre Fransızlar'ın gözetiminde kalan Edirne 25 Kasım 1922'de onlardan teslim alınmıştır. Edirne resmen kurtulmuştur artık.

212
Görüntülenme

Garp (batı) Ordusu 1922 Nisan ortalarında Anadolu’da Yunanlılar’a karşı taarruza hazırlanırken, Bulgaristan’da Doğu Trakya için kurulan üç müfreze de çok gizli bir biçimde hareket emri verildi. Bu emirle birlikte üç müfreze (İbrahim Akıncı, Çolak Sabri ve Hüseyin Akkerman müfrezeleri) gizlice Doğu Trakya’ya geçtiler.

Doğu Trakya’da yapılan bu ilk akınlar sonucunda Çolak Sabri şehit düşmüş diğer müfrezeler akınlarına devam etmiştir. Bu akınların ikincisi Eylül ayında gerçekleşmiş ve neticesinde Yunan askerlerinin Anadolu’ya geçmeleri önlenmiştir.

Trakya ve Anadolu’da verilen Kurtuluş mücadelesi ve zafer sonrasında gerçekleşen Mudanya Mütarekesi’yle bir süre Fransızlar’ın gözetiminde kalan Edirne 25 Kasım 1922’de onlardan teslim alınmıştır.

Edirne resmen kurtulmuştur artık.