Edirne ve Su Baskınları

Edirne'de meydana gelen su baskınları genelde, şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu Meriç ve Tunca nehirlerinin taşması sonucu oluşmuştur. 2005 yılında Şubat ayında gerçekleşen su baskınları gibi diğer yıllarda da su baskınları oldukça fazla olmuştur.

191
Görüntülenme

Bunlardan en büyük tahribatı yapan 1808 yılında Tunca nehrinin taşmasıdır. Ahmet Badi Efendi baskını Riyaz-ı Belde-i Edirne adlı eserinde şöyle anlatmaktadır:

Sultan III. Selim dönemi olaylarını yazmış olduğu tarihçede, Mustafa Necip Efendi diyor ki:
Ordunun çadıra çıkma mevsimi geldiği için 29/04/1808 senesi Rebiül Evvelinin üçüncü Cuma günü sadrazam iftariye köşküne (İftariye köşkü, saray yakınındaki taş köprüden saray bahçesine gidildikçe sağda, köprüye yaklaşık olarak elli zira uzaklıkta olan üzeri kurşunla kaplı gönül açıcı bir köşk idi. 1878 istilasında mahvoldu).

Diğer ileri gelenler ise, boydan boya taş köprüden Mamak köprüsüne kadar çadırlarını kurmuşlardı. O sene Balkanlara fazla kar yağmıştı. Nehir öyle bir taştı ki, çadırlara gitmek şöyle dursun, Tunca üzerindeki büyük köprü bile sular altında kaldı. Yani, tüm sarayı su bastı. [Burada, saray sözünden amaç, binalar olmayıp saray bahçesidir]. Ordu yeri, büyük bir denize döndü. İki yüzden fazla çadırın Meriç yoluyla Enez’e doğru sürüklendiği yüksek yerlerden görülmüştür.

Aynı ayın onuncu günü havalar düzeldi ve ordu kutsal sancakla kararlaştırılan yere hareket etti.

Bu su taşkınından başka Edine’de çeşitli yıllarda su baskınları meydana gelmiştir. 1856, 1858, 1858 yıllarında, Meriç ve Tunca nehirleri taşmış ve su baskınlarına sebep olmuştur. Bu baskınlar sonucu binlerce ev dükkan yıkılmış mahaller sular altında kalmıştır.