Beşşehitler

202
Görüntülenme

25 Temmuz 1920’de Doğu Trakya ve Edirne, Yunan yıkımına uğramıştı. Yunanlılar Doğu Trakya’yı alırken Türk halkı da Anadolu ile beraber millî mücadeleye başlamış ve yıkım altında bulunan Edirne ve yöresinde Yunanlılara karşı gerilla savaşına geçilmişti. Böylece Yunan Ordusunun iki tümeni Trakya’da tutulmuş, Anadolu Savaşına Trakya halkı da bu şekilde yardımcı olmuştu.

Türk gerillacılar Yunan trenlerini ve köprülerini, cephaneleri, karargâhları yıkarak iki yıl süren zorlu bir mücadele vermişlerdir.

Yunanlılar bütün bunların intikamını almak üzere Edirne içinde yakaladıkları Türkleri mahkemesizce kurşuna dizmişler, barbarlıklarını devam ettirmişlerdi. Bu barbarca yapılan olaydan biri de Beş Şehit olayıdır. Edirne Yeni İmaret halkından ve sadece dört kişinin adını tespit edebildiğimiz şehitlik bugün Yeni İmaret mezarlığında bulunmaktadır. Yeni İmaret halkından Galip bey (Ayvazoğlu), Ahırköylü Tosun ve yine Ahırköylü Hüseyin ve İmaret halkından Ahmed (Hacıoğlu) adlarında kişiler Saraçhane köprü başında kurşuna dizilmişlerdir.

İntikam için cana kıyma olayını Edirne halkı unutmamış ve şehitlerin anısına bir Ağıt düzenlemiştir.

Bu Ağıt şöyledir :

Kırat kırat nazlı kırat
Ahır Köyüne götür kırat
Kıratımın beli ince
Gitmem Ahır Köyüne gitmeyince
Kıratıma binebilsem
Ahır Köyüne gidebilsem
Kıratımın beli ince öldürmeyin tel gelmeyince

Bu beş kişi şehit edildikten sonra Atina’dan gelen telgraf bunların kurşuna dizilmemesini emrediyorsa da geç gelen telgraftan önce beş kişi Maslahat Deresinde Yunanlılar tarafından kurşuna dizilir.