İbrahim Akıncı Abidesi

190
Görüntülenme

Üsteğmen İbrahim Akıncı Anıtı Şehit Anıtı olmayıp bir anı için Arda Tabya içersinde yapılmıştır. Anıt, Edirne-Karaağaç’tan sonra Pazarkule yolu üzerinde bulunan Arda Tabyasının yanında bir arsa üzerindedir.

Askerî arazi üzerinde bulunan Anıt 7 metre kare bir alanı kaplamakta ve tapu kaydı Pafta No: 34, Ada No: 802 olup Parsel numarası yoktur.

Tarihsel Bilgi

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasından sonra yurdumuzu yıkıma uğratan Yunan kuvvetleriyle çarpışmak üzere en kısa zamanda örgütlemeye gitmiştir. Bu örgüt ise Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti idi. Böylece hem Anadolu hem Trakya’da düşmanla savaşan bu örgüt kurularak savaş hazırlıklarına geçilmişti. Trakya’da örgütün başında Cafer Tayyar bulunuyordu ve Tekirdağ’da karaya çıkarak Trakya’yı almak isteyen Yunanlılara karşı koymayı amaçlamışlardı. Yunan kuvvetleri ayrıca Edirne’yi almak üzere Karaağaç üzerine yürüyerek 21/22 Temmuz 1920’de düşman kuvvetleri bütün gücü ile Türk kuvvetlerine taarruz ederek Tarihî Karaağaç yolunu ellerine geçirmişlerdi. Cafer Tayyar ve 49. Tümen Kumandanı Şükrü Nailî Beyler derhal Karaağaç yolu üzerinde önlem alarak düşmanın Edirne’ye girmesine engel olmuşlardı. Kolordu Merkez Bölüğünün (Ütğm. İbrahim Akıncı) kumandasında işe karışması ve Alay Kumandanı Bnb. Çallı Ethem’in de yardımı ile Yunan kuvvetleri siperlerinden atılarak bölgeyi ele geçirmişlerdi.

Bu gece savaşında Yunan kuvvetlerinin 40 ncı Efsun Alayı olduğu öğrenilmiş ve kaçarlarken bir çok tüfek ve makineli bırakıp gittikleri gibi yüzlerce ölü verdikleri de görülmüştür, Yunan Ordusunun en iyi birliklerini oluşturan bu Efsun birliğinde ölü olarak siperlerimizde kalan bir yüzbaşının üzerinde bulunan bir kâğıtta Edirne’de tevkif olunacak bir çok Türklerin adları vardı. (Yunanlıların Edirne’yi almasından sonra bu liste aynen uygulanmış ve bir çok Edirneli tutsak olarak Yunanistan’a sürülmüştü.)

Karağaç Savaşında Türk kuvvetleri de epey şehit vermişti. Bu şehitler arasında subay şehitlerden biri Edirne İslâm Cemaati kâtibi Hakkı efendinin oğlu Teğmen Reşid Bey’di. Bu anıt kolordu kumandanı İbrahim Akıncı ve o günün utkusu adına Cumhuriyet döneminde buraya konmuştur, Anıt üzerinde şu yazı vardır :

21/22 Temmuz 1920 Anısı Olarak Üsteğmen İbrahim Akıncı
Yapan : 29 Ekim 1964 .190 . P.A.