Süvari Yüzbaşı Reşit Bey Şehitliği
(İntikam Anıtı)

231
Görüntülenme

Edirne Kapıkule yolu üzerinde, Kapıkule’ye 2 km. uzaklıkta, halk arasında “İntikam Taşı” adı ile anılan Anıt, Süvari Yüzbaşı Reşit Bey’e aittir. Anıt 1914 yılında şehidin babası Müşir M. Fuat Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Anıtın Kapıkule-Edirne asfaltına bakan kuzey tarafından Arap harfleriyle şu mermer kitabe vardır:

9 Temmuz 1329
Burada Şehit Olan Süvari Yüzbaşısı Reşit Bey Ruhuna Fatiha

Bu Anıt, I. Dünya Savaşında, Bulgaristan tarafında kalması nedeniyle Bulgarlar tarafından yıktırılmış sonra Cumhuriyet Döneminde yeniden aynı yere eskisine göre daha alçak yaptırılmıştır.

Tarihsel Bilgi

Balkan Savaşında Türklerden aldıkları toprakları paylaşamayan Bulgar, Sırp, Karadağ ve Yunanlılar birbirleriyle savaşa tutuşurlar. Bu fırsatı değerlendiren Türk Ordusu bir koldan Çatalca, diğer koldan Gelibolu yönünden hücuma geçerek 23 Temmuz 1913′ te Edirne’mizi Bulgarlardan geri alırlar. İşte Süvari Yüzbaşısı Reşit Bey öncü birliklerin başında düşmanı kovalarken Kapıkule yakınlarında pusuya düşürülerek şehit edilir. Şehit olduğu yere anısına bu anıt dikilir. Buna halk arasında “İntikam Taşı” denmiştir. Reşit Bey’in cesedi 1913’te Sultan Selim Camii Hünkâr Mezarlığına gömülmüş, mermerden bir lahit yaptırılmıştır. Cumhuriyet Döneminde lahdin üzerine ay yıldızlı kırmızı bayrağımız işlenmiştir.

Bulgarlar yaralı düşmüş olan Reşit Bey’in burnunu, kulaklarını ve ellerini kesmişler. Ve O kahramanın hiç bir şekilde elinden bırakmadığı silâhını ancak bileklerinden kollarını kesmek suretiyle elinden (kılıcı) alabilmişlerdir.

Anıt Tapunun 9 numaralı paftasında kayıtlıdır. Hazineye ait arazi üzerindedir.