İmaret ve Sosyal Hayata Katkısı

İmaretler, üstlendikleri sosyal katkı görevleri ile toplum da muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılayan önemli müesseselerdi.

187
Görüntülenme

İmaretin Sosyal Hayata Katkısı

Osmanlı mutfak giderlerinden, döneminin yenilen yemekleri, sosyal ve ekonomik durumu ve hatta gıda maddelerinin fiyatları konusunda şöyle bir sıralama yapacak olursak:

İmaret mutfağında yılın her günü yemek kazanı kaynamaktadır. Bu suretle sosyal yardım birimi kesintisiz işlemektedir.

Senenin normal günlerinde verilen yemeklere ek olarak kandil , aşure günleri, cuma akşamları ve Ramazan ve bayram günleri et, pilav, zerde ve zirbac tatlıları verilmektedir. Hatta, reçeller, turşular yapılmakta, şerbetler hazırlanmakta, baklava, paça gibi değişik yemekler yapılmaktadır.

Misafirlere, Türk geleneklerine uygun olarak özel yemekler pişirilmekte, hatta, hayvanlarına verilecek arpa, yulaf v.s. için yıllık ödenek ayrılıp bunların hak geçirmeden dağıtılması istenmektedir.

Hastaların mutfağı ayrıdır. Onlara doktorların tavsiye ve tedbirlerine göre yemek pişirilmektedir. Günümüzde her hastanede istenip de gereğince uygulanamayan diyet sistemi o dönemde biliniyor ve uygulanıyor.

Mutfak giderleri, bakır kaplarının kalaylanmasından, aşçı ve yamaklarının kullandıkları futa ve bulaşık bezine kadar düşünülmüş ve gerekli ödenek konmuştur.

Gıda maddelerinin en iyisinin alınması ve aynı yerden alış veriş etme yerine nerede iyisi bulunuyorsa oradan alınması şart koşulmuştur.

İmaret mutfağından yalnız imarette çalışanlar, misafirler ve hastalar değil o yörenin yoksulları da hiç bir ayrım ve şart gösterilmeden yararlanmaktadırlar. Ayrıca vâkfın saptadığı kimselere de özel olarak ekmek veya yemek verilir. Pişirilen yemekler ve çıkartılan ekmekler için yıllık olarak kullanılan pirinç, et, un, baharat, şeker, yağ v.s. gibi ana gıda maddelerinin miktarı da mutfaktan yararlananların oldukça kalabalık olduğunu göstermektedir.