İmaret Yemekleri

Günümüz Türk mutfağının oluşmasına katkıda bulunan Osmanlı'nın zengin yemek sofraları, uzun bir emek sonunda hazırlanıyordu.

171
Görüntülenme

İmarette Pişirilen Yemekler ve Vâkfın İstek ve Şartları

Külliyenin banisi Sultan II. Bayezid, Külliyenin vakfiyesinde imaret yemekleri için aşağıda şunları yazdırmıştır:

İmaret mutfağında, her gün sabah çorbasında, o yerde kullanılan kile ile beş kile temizlenmiş pirincin pişirilmesini şart koydu. Ve de, o yerde buğday için kullanılan kileyle her gün akşam çorbası için temizlenmiş dört kile buğday pişirilecek.

Cuma gecelerinde ve Ramazan gecelerinde her gece temizlenmiş bir mud pirinçten dâne ve zerde yemekle ünlü iki asıl yemek pişirilecek.

Aşurâ’da (Muharrem ayında ki, hicri tarihin ilk ayıdır.) ve Veladet Kandilinde (Hazret-i Muhammed’in doğum günü kandili.) ve Berat gecesinde (kandilinde) her yılda temizlenmiş pirinçten bir mud pirinç pişirilecek.

Konukların ziyafeti için her yıl 18 mud arıtılmış pirinç pişirilmesini şart koydu.

İki bayramın her birinde safi arıtılmış pirinçten 1 mud pişirilecek.

Belli gün ve gecelerde yağla pişen pirinç yemekleri için her yılda 36 kantar ve 16 vakiye (4 dirhemlik tartı) sâde yağ harcanmasını şart koydu. Şunun üzerine ki, denilen yağ mütevelli ve şeyh tarafından yemek üzerine eşit ölçü ile taksim edilecek.

Bir yılda pişen zerde için yıllık toplam 74 kantar ve 24 vakiye saf bal kullanılmasını şart koydu.

Misafirlerin ziyafeti için her yıl 21 kantar safi bal kullanılmasını şart koydu.

Her gün taze semiz koyun etinden 150 vakiye et pişirilmesini şart koydu.

Misafirler için her gün 10 vakiye taze semiz koyun eti pişirilecek.

Her gün buğday unundan 1 mud ekmek pişirilmesini şart koydu.

Yılda 25 mud tuz sarf olunacak.

İki kutsal bayramlarda ve kutsal mevlit, aşure ve beratta küçük harcamalar için her yıl bin akçe ayrılmıştır.

Baklava adıyla tanınan yemek ve bâzı yemeklere konan zağfran ve diğer ihtiyaçlar için yılda 3000 akçe ayrılmıştır.

Paça yemeğine ve mevsiminde bulunan yemişlere, misafirler ziyafeti için rütbe ve derecelerine göre her yıl 5000 akçe harcanacaktır.

Reçeller, ekşiler ve turşular yapılması için yılda 5000 akçe ayrılacak.

Misafirlerin küçük baş hayvanları ve merkepleri için her yıl 100 mud arpa alınacaktır.

Hafızlara ve kurraya (Kur’an okuyan) verilecek ziyafet için her ay başında ve her yılda 24.000 akçe ayrılacaktır.

Hakir kapları kalaylatmak için yılda 200 akçe ayrılacaktır. Bu iş savsaklanmayacaktır.

Kandil çırağ ve yağları için yılda 2000 akçe harcanacak.

Mutfakta, fırında ve konuk evlerinde gerektiğinde yanacak odun için her gün 50 akçe harcanacak.

Soğan ve diğer sebzeler için günde 10 akçe harcanacak.

İmaret kapları (Mutfak kapları) süpürge ve hasırların satın alınması için günde 8 akçe harcanacak.

Yemekler pişirilirken ve kab kaçak yıkanırken gerekecek futa (önlük) ve bez satın alınması için her gün 2 akçe harcanacak.