İmarette Görev Dağılımı

İmarette çalışanların hepsi bilsinler ki imaretin binası ve imarette harcanan şeylerin tümü ve imaret mutfağında pişenlerin hepsi, çalışmalarından dolayı hizmetlilere verilen ücretin tamamı Allah'ın rızasını (hoşnutluğunu) istemek içindir.

187
Görüntülenme

İmarette Görev Dağılımı

İmaretin her iki bloğunda verilmesi istenen hizmetlerle, işleri yapacak görevlilerde aranan nitelikler hakkında vakfiyeye ayrıntılı hükümler ve şartlar konmuştur. Buna göre Vakfiyeye Göre İmaretin Personel Kadrosu için Sultan II. Bayezit, imaret personeli hakkında vakfiyesine şu şartları koydurmuştur.

1 İmâret-i âmire şeyhi
Güvenilir, dinine bağlı, her şeyi daima görüp gözetici olacak. Yiyeceklerin iyisini bulduracak, âlimlere, fakirlere, misafirlere yiyecek hazırlatmakla ilgilenecek. Misafirleri ağırlayacak. Bu hizmetlerinin karşılığında günde 15 akçe alacak.

2 Vekilharç (İaşe görevlisi)
Güvenilir ve dindar, alıp satmada tecrübeli olacak. Her şeyin iyisini satın alacak, deftere yazacak ve kilere teslim edecek. Bu hizmetleri için ona günde 5 akçe verilecek.

1 Kilardar (yiyecek ve içeceklere bakan görevli)
Emin kişi olacak, gelene ve sarf edilene dikkat edecek, kilerde olanı iyi saklayacak ve bunlar için günde 4 akçe alacak.

1 Ambarcı
Emniyetli ve dürüst olacak, misafirlerin davarlarına (küçük baş hayvanlarına) ve merkeplerine (eşeklerine) yemlerini gereğince ve hilesiz olarak dağıtacak, bunun için günde 4 akça alacak.

1 Aşçıbaşı ve 5 Aşçı
Bunlar güvenilir kişiler olacaklar ve çeşitli yemekler pişirmekte usta olacaklar, yemekleri pişirmekte nöbetle temiz ve nefis olarak yapacaklar, aşçıbaşı her gün 4 akça, öbürleri 3’er akça alacak.

6 Ekmekçi
Güvenilir, ekmek yapmada ehliyetli olacaklar. Her gün nöbetle çalışacaklar. Her biri günde 3 akça alacak.

2 Nakip (İmaret Şeyhi Yardımcısı)
Öğrencilere, fakirlere ve misafirlere sabah akşam devamlı yemek dağıtacaklar. Misafirlere hizmet edecekler. Üç gün iyi muamele ile onları hoş tutacaklar. Bunun karşılığı olarak her biri günde 4 akça alacak.

2 Ferraş (Süpürme ve temizleme, yatak döşeme işlerini yapar)
Her biri nöbetle imarette bulunacaklar. Tâ ki misafirler, beklemekle incinmesinler. Misafirleri saygıyla karşılayıp evlerini süpürecek ve ev içinde yataklarını döşeyecek, misafirlerin geldiğini geciktirmeden şeyhe haber verecek. Şeyhin misafirler için uygun gördüklerini kilarcıya emir olarak bildirecek. Misafirlerin üç gün ziyaretleri tamam olduktan sonra onları güler yüz ve tatlı dille uğurlayacaklar. Ferraşların her biri bu hizmetleri karşılığında günde 3’er akça alacaklar.

İmarette çalışanların hepsi bilsinler ki imaretin binası ve imarette harcanan şeylerin tüm’ü ve imaret mutfağında pişenlerin hepsi, çalışmalarından dolayı hizmetlilere verilen ücretin tamamı Allah’ın rızasını (hoşnutluğunu) istemek içindir.

1 Hammal
Emniyetli olacak. Etin iyisini ve semizini getirecek. Tek kasaba bağlanmayıp iyi et satandan alacak. Bu hizmetler için günde 2 akça alacak.

2 Bulaşıkçı
İmaretin bulaşık kaplarını yıkayacaklar. Her biri günde 2 akça alacak.

1 Baltacı (Odun kırıcı)
Odun kırmaktan görevli olacak ve günde 2 akça alacak.

1 Mutfak ferraşı (temizlikçi)
Mutfak temizliğinden görevli olacak ve günde 3 akça alacak.

2 Kapıcı
Yemek hazırlayıp dağıtılacağı sırada kapıda bekleyecekler. Hazır olanlardan herhangisi edepsizlik edip haddini aşarsa mâni olacaklar. Eğer uslanmazlarsa cezalandırılmak için kadıya (dîni mahkeme hakimine) götürecekler. Bu işlerinden dolayı her biri 2’şer akça alacak.

1 Buhurcu
Tütsülerin yakılmasından sorumlu olacak, günde 2 akça alacak.

2 Pirinç Ayıklayıcı ve Temizleyici
Günde 2’şer akçe alacaklar.

1 Ahır Bekçisi
Ahırı koruyacak, ahır kapısını yatsıdan sonra kapayıp gün doğmadan açacak ve misafirlerin hayvanlarını kollayacak, bunun için günde 2 akçe alacak.

1 Bahçıvan başı
Ziraat ve ağaç dikme işlerinde bilgili olacak. Bunun için günde 4 akçe alacak.

2 Bahçıvan
Bahçe işlerine yardım edecekler ve günde 3’er akçe alacaklar.

1 Dülger (Tamirci)
Dolapların değirmen ve mahzenlerin, imam, müezzin ve vakıf hizmetlilerinin iskânları (yerleşip oturmaları) için yapılıp vakfedilen evleri ve menzilleri (bekleme yerleri) gereğinde tamir edecekler ve günde 4 akçe alacak.

1 Su yolcu
İşini bilir mimar olacak ve Cami, İmaret, Medrese ve Dârüşşifa’da olan çeşmelerin, havuzların, sebze havuzlarının ve bostanların su yollarını ve ayrıca Şehabettin Paşa Hamamlarının su yollarını tamir edecek. Bunun için günde 4 akçe alacak.

1 Kurşuncu
Gereken yerlerin kurşunlarını tamir edecek günde 2 akçe alacak.

1 Meremmetci (Tamirci)
Şehirde külliyeye vakfedilmiş olan dükkânların tamirini yapacak ve her gün 4 akçe alacak.