Kırkpınar Kavramları

Kıspeti, zembili, kırmızı dipli mumu, davul-zurna ve peşreviyle Kırkpınar'ı Kırkpınar yapan geleneksel kavramlar...

164
Görüntülenme

Kırkpınar’ı diğer güreş müsabakalardan farklı kılan en belirgin özelliğin “pehlivanların yağlanarak güreşmesi” olduğu düşünülebilir; ancak Kırkpınar’la özdeşleşmiş olan birçok değer ve geleneğin asırlardır sürdürülerek günümüze kadar gelmesi de Kırkpınar’ın diğer güreş organizasyonlarına göre ayrıcalıklı bir yer edinmesineki en önemli etkenlerden biridir.

Ağası, kıspeti, zembili, davul-zurnası ve peşrevi ile birlikte yaşatılan Kırkpınar, kırmızı dipli mumu, altın kemeri ve kendine has tüm diğer kavramlarıyla bir bütündür…