Kule ve Meydan Hakemleri

Güreş müsabakaları sonucunda itirazları ve müsabakaları sonucuna karar verme kule hakemlerinin görevidir.

171
Görüntülenme

Kule Hakemleri

Kırkpınar’ın töresinde hakemleri, cazgırı ve diğer görevlileri ağanın seçmesi geleneği vardır. Ancak çeyrek asıra yakın bir zamandır güreşlerin organizasyonu Edirne Belediyesi’nin yükümlülüğünde olduğundan bu seçim belediye görevlilerince yapılır olmuştur.

Kırkpınar güreşlerinde iki hakem görev yapar. Bunlardan çimende yapılan güreşleri yöneten hakemlere meydan, kulede bulunan hakemlere de kule hakemi denir.

Yine törelerde kule hakemlerinin pehlivanlar arasından seçilmesi usulü vardır. Başpehlivan olmamış güreşçiler kule hakemleri arasında yer alamazlar. Gelenek böyledir. Ne var ki son yıllarda seçimi belediyece yapılan kule hakemlerinin arasına Güreş Federasyonu’nca da iki üye konmaktadır. Bu üyeler de genellikle hafif siklet pehlivanları olmaktadır.

Bölgecilik olmaması için hakem seçiminde titiz davranmak zorunluğu vardır. Antalya, Sakarya, Samsun ve Denizli gibi Kırkpınar’a çok sayıda güreşçi gönderen bölgelerden güreşi bırakmış olan şöhretler, kule hakemliğine alınırlar.

Hakemler her yıl yeniden seçilir. Manisa Akhisarlı Niyazi Güreşen ile Antalyalı İsmail Cefo, 10 yılı aşkın süreden beri kule hakemliği yapmaktadırlar.

Meydan hakemleri

Kırkpınar’da güreş müsabakalarını yöneten hakemlere meydan hakemleri denir. Meydan hakemi, mücadelenin adilane geçmesinden sorumlu olduğu gibi, karşılaşmanın neticesini kule hakemlerine bildirmekle de görevlidir.

Gelenekler açısından meydanda görevli hakemler, sporculuk hayatlarında başpehlivanlık kazanmış olanlar arasından seçilmez. Kırkpınar başpehlivanlarından biri töre gereği meydan hakemi olarak görevlendirilmez. Meydan başhakemi, başaltı şampiyonlarından ya da başaltında güreşmiş olanlar arasından seçilir. O’na bağlı diğer hakemler de büyük orta,küçük orta ve deste pehlivanlarından olurlar.

Meydanda görevli hakemler, güreşleri kendi aralarında bölüşerek yönetirler. Meydan hakeminin göremediği bir neticeyi, davul zurna ekibi tesbit edip yine tiz ses çıkararak kule hakemlerine duyurabilirler.