Yağcı ve Bezci

Koca kara kazanları kurup yağ vermekle yükümlü olan yağcıların yanında, meydanda elinde ibrikle dolaşan ve yağları silinen pehlivanlara yağ veren yağcılar da vardır. Gözüne yağ kaçan pehlivanlara bez uzatanlar da bezcilerdir.

181
Görüntülenme

YAĞCILAR

Kırkpınar güreşlerini diğer güreşlerinden ayıran, pehlivanların yağlanarak güreş yapıyor olmasıdır. Yağsız kırkpınar düşünülemez. Yağlı güreşte rakibi tutmak ve kavramak için daha fazla güç sarfetmek gerekir. Dolyısıyla Yağlı güreşte başlıca unsur kaba kuvvet olmaktan çıkar, ustalık ve motivasyon önemli unsurlar olarak ön plana çıkar. Kırkpınar’da pehlivanların yağlanma işi, onlara yağ veren Yağcılararacılığıyla yapılır.

Kırkpınar kurulduğunda meydanın bir köşesine pehlivanların soyunma odalarının yakınına koca koca kara kazan konur. Karşılaşması olan güreşçiler önce bu kazanın başına giderek yağcı’nın döktüğü yağ ile yağlanırlar.

Buradaki yağlanma usulü de bütün spor dallarına örnek teşkil edecek şekilde olur. Çoğu zaman birbirlerine düşmekten çekinen, ödüllerin en önde gelen isimleri yağlanmada yardımlaşır, birbirlerinin sırtlarına yağ dökerler.

Bunun yanında bir de meydanda ibrik ellerinde olduğu halde dolaşan yağcılar vardır. Çayıra-çimene düşüp vücutlarındaki yağları silinen pehlivanlar, güreşe ara verip meydanda dolaşan yağcılardan yağ isteyip dökünebilir. Ancak bu hadise rakibin izni olmadığı taktirde gerçekleşemez. Rakibinin yağlanma niyeti ile dinlendiğini sezen bir pehlivan, arkadaşının kısbetinin kasnağından çekerek onu güreşşe davet etme hakkı vardır.

BEZCİLER

Yağlı güreşler esnasında, kızgın güneş altında gözlere yağ kaçması, pehlivanlar için zor bir durumdur. Çünkü gözleri yanan pehlivanlar, güreşe devam edemezler. İşte bu sırada alan çevresinde bekleyen “Bezciler”, güreşçilerin imdadına yetişirler. Bunun için de bezcilerden bez istenir, önce tülbentlerden almak için de yine güreşmekte olduğu rakibin izni gerekir. Aksi yapıldığı taktirde bez alarak gözünü silmekte olan bir güreşçiye rakibi dalıp yere indirebilir. Hatta gücü yetiyorsa yenebilir ki, bu galibiyet geçerlidir.