Yağlı Güreşe Dair

Yağlı güreş oyun ve taktikleri, uygulanış şekilleri ile diğer güreş stillerinden farklılıklar gösterir.

163
Görüntülenme

Kırkpınar güreşlerini minder güreşlerinden ayıran başlıca farklılıklar, müsabaka sürelerinin, oyunlarının, yenme ve yenilme şekillerinin farklı kurallara dayandırılmış olmasıdır.

Kırkpınar güreşleri minder güreşlerine göre daha uzundur. Yağlı güreşlerle diğer minder güreşleri arasında, oyunlar açısından da farklılıklar vardır. Bu fark yağlı güreşin, kıspet giyilerek ve yağlı olarak yapılıyor olmasından ileri gelir. Kırkpınar yağlı güreşlerinin kendine has oyunları ve taktikleri vardır.

Minder güreşlerinde müsabakaların sonuçlanması, puan ile, rakibin iki omuzunu yere getirmekle tuş, güreşçilerden birinin diskalifiye olmasıyla, sakatlık ve benzeri durumlarında gerçekleşmektedir.

Yakın zamana kadar süre olmaksızın yapılan Kırkpınar güreşleri, müsabakaların uzaması nedeniyle, belli bir süreden sonra puan güreşi şekline dönüştürülmüştür.

Kırkpınarda müsabakaların sonuçlanması için rakibi tuş etmek gibi bir zorunluluk yoktur. Müsabakanın bitmesi için rakiplerden birinin açık düşmesi (göbeğin gökyüzünü görmesi) yeterlidir.

Kırkpınar’da, müsabakalar esnasında yasak oyun yapan ve güreşler esnasında Kırkpınar’a yakışmayacak davranışlarda bulunan güreşçiler çeşitli cezalar alabilirler. Bu cezalar güreşlerden diskalifiye olmaktan, ömür boyu Kırkpınar’a katılamamaya kadar değişir.