Yenme-Yenilme

Kırkpınar Güreşleri'nde yenme ve yenilmenin belli kuralları vardır. Önceden belirlenmiş olan bu durumlardan herhangi biri oluştuğunda, güreş yenilgi veya galibiyetle son bulur.

173
Görüntülenme

Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yenme-yenilme şekilleri şöyle tanımlanır:

a) Oturmuş vaziyette, ayaklar açık ve iki elle geriye payanda yaparak 90 derece dirsekleri arkaya doğru kırması,

b) Oturmuş vaziyette önce bir elle payanda yapıp, kendi ekseninde dönerek ikinci elini diğer yönden payanda yapması,

c) İki dirseğin yere değmesi,

d) Bir dirsek yere değmişken, diğer elin yere payanda yapması,

e) Yerde ve ayakta güreşirken rakibin oyunu ile sırtın yere değmesi,

f) Rakibini kaldırarak el ve ayağını, dizden yukarı yerden keserek üç adım yürüyerek veya kendi mihverinde bir daire çizmesi,

g) Ayağını rakibinin önüne atmak suretiyle gerdanlama yaparak yenmesi,

h) Paça bağının kopması, çözülmesi, kısbetin parçalanmasından bir kısmının kopması ve dize kadar yırtılması yeniklik sayılmaz. Bu durumda meydan hakemi güreşi durdurur ve pehlivanın kısbet değiştirmesine izin verir. Bu süre 10 dakikayı geçmez. Eğer kıspet edep yerlerinin görülmesi şeklinde yırtılmışsa, yenik sayılır.

i) Güreş esnasında her iki güreşçi yenik düşerse, son olarak oyun yapan güreşçi galip sayılır.

j) Güreş esnasında her iki güreşçi de yenik düşerse son olarak oyun yapan güreşçi galip sayılır. İhtarlar ve itirazlar halinde meydan başhakemi, kule hakemleriyle birlikte karar verir.

Yağlı güreşte eleme usulü uygulanmaz. Yenilen güreşçi bir daha müsabaka yapamaz. Yenen ise güreşlere devam eder.