Kilise Camii

Edirne'de Kaleiçi'nde Fatih Sultan Mehmet'in emri ile buradan bulunan kilise yıktırılmış, yerine içten iki ayak üzerine altı ve dıştan beş kubbeli, tek minareli büyük bir camii yaptırılmıştır.

193
Görüntülenme

Hıbrî Abdurrahman Çelebi’nin Enis ül Müsamirin’inde bu camii ile ilgili olarak şunlar belirtmiştir.

“Biri dahi dahili hisar’da kilise camiidir. Mervidir ki bu camii şerif hiyn-i fetihte kilise tarzında olup sonra Ebu’l feth Sultan Mehmed han-ı ol binayı hedm edip halen mevcut olan tarz üzere ki iki paye üzerinde altı kubbeden bina eylemiştir. Hattâ saray-ı cedidden olan mermerin ekseri ol binadan alındığı dahi mervidir” der.

Bu Kilise camii 1752 (1165 H.) depreminde yıkılmıştır. Vakfiyesi olmadığından ve ilgisizlikten arsa olarak kalmıştır.