Şeyh Şüca Camii

II.Murat devrinde yaşamış olan Şeyh Şucaaddin Karamani, Edirne'ye gelmiş ve rivayete göre de padişahı bir tehlikeden kurtardığı için, Sultan II. Murat tarafından kendisine "Debbahhane" semtinde (bugünkü Kaleiçi semtinin set dibi mevkiinde, Dilaverbey Mahallesi sınırları içinde) bir zaviye ve mescit yaptırılmıştır. Şeyh Şucaaddin Camii bugünkü haliyle ne yazık ki yok olmak üzere olup, sadece minaresinin kalıntıları ayaktadır.

188
Görüntülenme

İkinci Murat’ın ünlü şeyhlerinden ve tarihçilerin Ebül-hayrat adını verdikleri Şüca’nın da bahçesinde gömülü bulunduğu bu cami, bir mescit ve zaviye olarak yaptırılmıştır.

Şeyh Şuca, caminin mihrap duvarını kerpiç ile yaptırmış ve her bir kerpici de üç ihlas okuyarak birbirlerine birleştirmiştir.

II. Murat’ın buyruğu ile bu şekilde yapılan fakat I. Süleyman’ın buyruğu ile 1535’te camiye dönüştürülen yapı, 1751 depreminde yıkılmış; üstündeki kurşun ve bazı malzemeleri satılarak yeniden yapılmıştır.

Bir söylentiye göre Şeyh, bu caminin mimarını rüyasında İslam’a davet etmiş, Müslüman olan ustaya Hidayet adı konulmuştur.