Selimiye Arasta Çarşısı

Selimiye'yi görmeye gelen ziyaretçilere alışveriş imkanı sağlamak için yapılmış aynı zamanda da şehre büyük ekonomik katkı sağlanmıştır.

200
Görüntülenme

Üçüncü Murat’ın Selimiye Camii’ne gelir olmak üzere Mimar Davud’a, Selimiye Camii’nin sağ tarafındaki yamacına yaptırmış olduğu Selimiye Arasta Çarşısı 73 kemerli olup, boyu 225 metredir. İçinde 120 dükkan bulunur. 4 kapılıdır.

Selimiye Arastası, 1971

Önceleri bu çarşının üstü kurşunla örtülüymüş. Yapılan bir tamirde Arasta’nın üstünden kurşunları alınıp yerlerine kiremit konmuş ve satılan kurşunların parası yapının tamirine harcanmış.

Selimiye Arastası, 1971Tamirden sonra konan kitabe şudur:

“Mübarek eyleye Allah zehi âli makam oldu Şüyu buldu cesametle heman etrafı eknafa Dedim tam tarihin tamiri haffafhaneye Arif Bina oldu arasta sa’d ola hakka bu esnafa 1874”

Evliya Çelebi buranın “Kavaflar (ayakkabıcılar) çarşısı” olduğunu yazar. Dua kubbesinde, burada dükkânı olanların sabahleyin doğru iş yapacaklarına dair dua ettikleri bilinmektedir.

Çelebi burada o zaman yapılan türlü türlü pabuçların adlarını sayıyor. Esnafın mallarını satabilmek için müşterilere dökülen dilleri kendisine mahsus bir şive ile uzun uzun anlatıyor.

Son Balkan Savaşında düşman mermileri ile iki yerinden yıkılan Edirne’nin bu güzel ve tarihi çarşısı savaşın ardından restore edilmiştir. Günümüzde halen kullanılmakta olan Selimiye Arasta Çarşısı, Edirne’de gezilip görülmesi gereken yerlerden biridir.