Abdullah Hamamı

Edirne'nin ortasında bulunan bu hamam işhanı içinde kalmış ama o şekli ile saklanmıştır.

167
Görüntülenme

Koğacılar semtinde Bedeten’i karşı tarafında bir işhanının içinde bulunmaktadır. Kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekle beraber, 1528 (H. 935) tarihinde Edirne mahalleleri arasında bulunan “Oday-ı Abdullah der mahalle-i sevindik” odalarının bu hamamı yaptıran kişi ile ilgili olduğu ileri sürülmektedir.

Tamamı ayakta kalabilmiş olan hamam, zamanla kullanılmamaya başlanmış ve kapatılarak kendi haline terkedilmiştir. Uzunca bir dikdörtgen teşkil eden planın, güney doğu köşesinde sıcak yer alır. Hamamın soyunmalık kısmı ile sıcaklık kısımlarının yapısı birbirinden farklıdır.

Geç devir mimari özelliğinde yapılmış olan soyunmalık ahşap ve kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. Kuzeyde ve doğuda giriş kapılan bulunan soyunmalığın pencereleri basık yay kamerli ve fazla bir özellik göstermez. Bu da hamamın bir tamir geçirmiş ve soyunmalık kısmı bu tamir esnasında yeniden inşa edildiği hakkında fikir vermektedir.

Soyunmalık arkasında yer alan soğukluk ve helalar birbirine geçilebilen seviyede bulunmaktadır. Bunlardan birinci hücre ile bunun batısındaki hücre kubbe ile örtülü olup esas batıdaki dar ve beşik tonozlu hacim helalar kısmı olarak ayrılmıştır. Birinci hücre bir kapı ile sıcaklığa açılırken diğer bir kapı ile de sıcaklık yanındaki hacimle açılmakta olup, kubbe ile örtülü bu hacim temizlik işleri için ayrılmıştır.

Sıcaklık kare planda olup, sıcaklık batı yönde kendi hacminden biraz daha dar bir eyvanla genişletilmiş bulunmaktadır. Eyvan üzeri dilimli yarım kubbe ile örtülmüştür. Sıcaklık doğusunda ise soğukluk arkasında bulunan küçük hücrenin bir eşi bulunmaktadır. Güney kenarda üçgen bir nişle genişleyen sıcaklık iki halvet hücresi ile son bulmaktadır. Bu hücrelerinde üzeri istalâktit pandantifli kubbelerle örtülmüştür. Gerek sıcaklık ve gerekse soğukluk kubbelerinin üzeri dıştan taş kaplamalı ve büyük kubbelerin ortasında küçük fener delikleri bulunmaktadır.