İbrahim Paşa Hamamı

Şu anda çevre halkı tarafından çöplük olarak kullanılan eserden sadece geriye bir iki kubbesi ve girişi kalmıştır.

177
Görüntülenme

Talat paşa asfaltının kuzeyinde bir tepenin yamacında bulunan bu hamama Kazasker hamamı da denilmektedir, Çandarlızade İbrahim paşa adına zevcesi Hundi hatun tarafından yaptırılmıştır. 1480 (H .889) tarihli vakfiyede Edirne’de zevci namına Kazasker hamamı kaydı bulunmaktadır.

Tek hamam halinde olup ahşap tavanlı soyunmalığı yıkılmıştır. Burada da XV. yüzyıl mimarisinin karakteristik taş ve tuğla işçiliği görülmektedir. Küçük bir kapı ile girilen soğukluk yatay dikdörtgen planlı olup iki büyük sivri kemerle üç bölüme ayrılmış üst örtü kubbe ile kapatılmıştır. Ancak orta kubbe yanlardan daha büyüktür. Sağ yan kısmın üzerinde kubbe yanlardan gelen tonozlar üzerine oturtularak dikdörtgenden kubbeye geçilmiştir.

Soğukluğun iki yan kısmındaki kapılar ayrı ayrı olan sıcaklıklara açılmaktadır. Bunlardan doğu yandaki bölüm uzunca bir dikdörtgen teşkil etmekte ve bütün batı kenar boyunca uzanmaktadır. Üç kemerle dört bölüme ayrılmış olan üst örtü, ortada yan yana iki kubbe, girişte dar bir beşik tonoz, dip kısımda ise iki yanı çapraz tonoz şeklinde kareye tamamlanmakta ve ortayı küçük bir kubbe kapatmaktadır.

Doğu yandaki kapıdan ise esas sıcaklığa geçilmektedir. Burada da ortada merkezi bir kubbe ile bunun iki yanında beşik tonozlu eyvanlar sıcaklığı enine olarak genişletmektedir. Dikdörtgen planlı sıcaklık kuzey kenar ortasında halvet hücrelerine geçit teşkil eden üçgen nişle biraz daha genişlemekte ve bu üçgenin iki yanında halvet hücrelerinin kapıları yer almaktadır. Baklavalı üçgenlerle intikalleri sağlanan bu hücrelerin üzerleri kubbe ile örtülmüştür.