Kum Kasrı Hamamı

Sarayiçi bölgesinde saraydan kalan birkaç yapıdan biridir. Harap bir durumdadır. Rıfat Osman, üç kurnalı, Padişahların kullandığı bir hamam olarak bahseder.

156
Görüntülenme

Tamamı harabe haline gelmiş, askeri bölgenin altında Saray iç bölgesinde bulunan Kum Kasrı karşısındaki çayırlıklar da tek başına duran bir yapıdır. Hamamın sarayla birlikte Fatih devrinde yapıldığı bilinmektedir.

Gayet küçük mütevazı bir yapı olan Kum Kasrı hamamı, Tuğla ve taş sıralarından meydana gelen beden duvarları, üç küçük kubbenin örttüğü soğukluğu ve gene mütevazı sıcaklığı yanında iç yapıdaki muhteşem süsleri ile tipik bir saray hamamı olduğunu açıkça belli etmektedir. İki bölüm halindeki sıcaklığın esas kısmını içten yivli bir kubbe örtmekte ve yivler altındaki çıkıntılarda kalem işi nakışlar bulunmaktadır.

Doğu kenarda büyük bir kemerle orta kubbeye birleşen eyvan yarım kubbe ile örtülmüştür. Sıcaklığın batı kenarındaki bölüm ise üç küçük kubbeciğin birleştiği büyük bir kubbe ile örtülmüştür.