Saray Hamamı

Selimiye camii ile birlikte yapıldığı algılanan hamam Sultan Selim hamamı diye de anılmaktadır. Ancak bu hamam Saray-ı atik (Eski saray)'e aittir. Ve Saray görevlileri tarafından kullanılmaktaydı.

174
Görüntülenme

Bâdi Efendi Rıyaz-i Belde-i Edirne adlı eserinde bu hamam ile ilgili olarak şu bilgileri aktarmaktadır.

Taş Odalar mahallesinde Muradiye Küçük pazar caddesinde ikinci numaradaki Sultan Selim hamamı, diğer adı saray hamamıdır.

Sultan I. Murat buyruğuyla 1365 (H.767) tarihinde temeli atılıp 1368 (H.770) tarihinde tamamlanan eski sarayın hamamıdır.

Bu sarayın arsasına Sultan Selim camii yapıldıktan sonra, bu hamamın, çarşı hamamı olarak çalıştırıldığı söylenir. Hamam, çifte hamam tipindedir, camekânları kubbedir.
Saray hamamı denilmesi bundan ileri gelmektedir. Ata tarihinde, arsası üzerine Selimiye camiinin yapıldığı sarayın I. Bayezit yapısı olduğu sözü doğruya yakın ise, bu hamamın da Yıldırım Bayezid yapısı olması gerekir.

Saray hamamının kadınlar bölümü sıcaklık halvetlerinin birinde yivli kubbe tipi kullanılmıştır. Yivlerde ki açıklık sekiz dilimlidir. Bu kubbeler eyvanların ve nişlerin üstünü örtmekte kullanılmıştır.

Kadınlar bölümü sıcaklık eyvanında çokgen tabanlı altı tam dilim kullanılmıştır. Geçit alanları alçı mukarnaslıdır.

Erkekler bölümü sıcaklığının 9 m çapında açıklıklı kubbesinde geçiş, kemerin çevrelediği tonoz-bingilerle olmaktadır. Mukarnas öğeleri yalnızca tonoz-binginin eteğinde yer almaktadır.

Saray hamamının erkekler bölümü ılıklık kubbesideki dikdörtgen alan kısa kenarlarda yer alan üç mukarnas dizisi ile kareye çevrilir.

Mimari değeri büyük olan bu hamam Balkan savaşları sırasında bir süre ahır olarak kullanılmıştır.