Evliya Kasım Paşa İmareti

15. asırda hizmete başlayan eser 400 yıla yakın hizmet vermiş, 1829 Rus işgalinde yıkılmış, harap hale dönüştükten sonra da tamamen yok olmuştur.

176
Görüntülenme

Kasım Paşanın, Tunca nehri kenarında bir camii ve aşevinden oluşan imareti ve ayrıca 1519 yılı kayıt defterleri ve Enis-ül Müsâmirinde yazılmış olduğuna göre Edirne’de birde hamamı bulunmaktadır. Evliya Kasım paşa hamamının bulunduğu mahalle imaretten ayrı yerdedir.

Cami ve aşevinin bulunduğu semt ise “Evliya Kasım Paşa camii, Evliya Kasım Paşa İmareti” mahalleleri adıyla anılmaktadır.

Bu mahalle 1529 yılı yazımında “Kasım Paşa camii mahallesi adı altında 1 imam, 2 müezzin, 1 kayyum ( Cami görevlisi), 25 hane, 5 bekar, 4 kira evi olarak kaydedilmiştir.”

Günümüzde bu mahalle; Zen Sarıca Paşa, Evliya Kasım Paşa ve îmaret-i Mezit Bey mahallelerinin birleşmesinden oluşmuş olup; Talat Paşa mahallesi muhtarlığı hudutları içinde bulunmaktadır.

Tek minareli ve kubbeli camii ibadete kapalı olup tamire muhtaçtır. Üç satırlık Arapça kitabe metninde caminin 1478 yılında Kasım Paşa tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir. Aşevinin de cami alanı içinde olması akla yakın gelmektedir. Halen temellerinin izleri bile silinmiş yok olmuştur.

Kasım Paşa imareti aşevinin 1529 yılında tespit edilen imaretler arasında adı geçmemekle beraber 1609 mahalle tespitinde “Huddam-ı îmaret-i Kasım Paşa 3 nefer” Yani: “Kasım Paşa imareti aşevinde çalışan 3 kişi” ibaresi bulunmaktadır ki bu da mahallede aşevinin varlığını gösteriyor.

Aşevi, 1829 Rus işgaline kadar faaliyet göstermiş, istilada yakılıp yıkılmış olup, yukarıda da belirtildiği gibi halen temellerinin izi bile silinmiştir.