Fazlullah Paşa (Seyitler) İmareti

Bulgar işgalinde yanan eser, sonradan kalan kısımları yıktırılmış ve tarihe karışmıştır...

193
Görüntülenme

Fazlullah Paşanın Ayşekadın semtindeki mahallesinde bir mescidi, tabhanesi ve aşevinin olduğunu tarih kaynaklarında geçmektedir. Abdurrahman Hibri, aşevi için:

“Biri dahi darüssiyade namıyla meşhur olan imarettir. Bu mahallede yeşil minareli, iki kubbeli bir mescidi dahi vardır ki, her iki tarafında birer küçük kubbelerle taphaneleri dahi vardır.” demektedir. Bu bilgi aşevi ve mescit hakkında biraz daha aydınlatmakla beraber ve imaretin tabhaneleri de olduğunu bildirmektedir.

Ahmet Badi Efendi (1900 başları) aşevinin varlığını yazıyor. Tarihi bulgulardan:

1) 17. yüzyılda imaret faaliyettedir ve binalar sağlamdır.
2) 1900’lü yılların başında imaret yine ayaktadır.
3) 1910’dan sonra yanmış ve yıkılmıştır.

Bu imaret uzun yıllar hizmet görmüş ancak Balkan Savaşları ve Edirne’nin üçüncü işgali sırasında yakılıp yıkılmıştır.

Seyitler imareti için gelir kaynağı olarak Tatarcıktaki üç köyden 65376 ve Edirne’deki emlak tan 8532 akçe ki toplam 73800 akçelik önemli bir vakıf bağlanmıştır.

Fazlullah Paşa camii haziresinde vaktiyle mevcut olan türbe hakkında araştırmacılar şu bilgiyi vermektedir.

“Türbe, direkli, şebekeli olup üstü açıktı. 1939’da Trakya Müfettiş-i umumisi General Kâzım Diriğin emriyle yıktırılmış, hazirede (Mezar) metfun (defnedilen) bulunan ulemâ (Alimler) ve müellifanın( yazar) mezar taşları ile türbenin sütunları, Ayşekadın da Ekmekçi oğlu Ahmet Paşa Kervansarayındaki ahırların inşası esnasında sarf edilmiştir. 1878 tarihindeki Rus istilasında vuku bulan büyük tahribattan kurtulabilmiş olan mezar taşları, bu suretle tamamen imha edilmiştir. Fazlullah Paşa türbesinde metfun bulunan Tevkiî Mustafa Paşa, 1661 müdevver(yuvarlak) mermer şahidesi ile ayet-i kerime mahkûk(yazılmış) üç mermer sanduka (sandık) cidarı (çevre) yere atılmış vaziyette durmaktadır.”

Yakın dönemlerde yapılan araştırmalarda ise;

Fazlullah Paşa Camii’nden hiçbir iz kalmamıştır. Yalnız sokak tabelasında “Fazlullah Paşa cami sokak” sözü yazılıdır. Camii’nin tahmini yeri (Fazlullah Paşanın kabrinin cami mihrabı önünde olduğu varsayımı ile) halen boş bir arsa veya meydan görünümündedir.

Cami haziresinde sadece türbenin bulunduğu kısmın sekizgen temeli ve çerçeve taşları durmaktadır.

Cami 1900’lü yılların başında yanmıştır. Sözü edilen arsanın bir köşesinde halen körlenmiş olup yapı özelliği eski dönemi gösteren kitabesiz, depolu bir de çeşme vardır. Aşevinin yerine çok katlı bir apartman yapılmıştır.