Mezit Bey İmareti

177
Görüntülenme

Mezit Bey 1440 (H.844) yılında Ayşekadın semtinde şimdiki Tunca nehri setlerine yakın bir yerde “îmaret-i Mezit Bey” adıyla bilinen bir cami ve aşevi yaptırmıştır. Cami günümüze ulaşmış ve kullanımdadır.

Abdurrahman Hibri 17. Asrın ilk yarısında bu imaretin varlığını bildirmektedir. Ahmet Bâdi Efendi, bunu yeşilce cami diye kaydedip 1441 (H. 845) de inşa edildiğini yazıyor. Mutfak kısmının, camiye bitişik veya onun yakınında olması gerekir. Halen arsasının bir kısmına Kadri Paşa İlkokulu yaptırılmış olup bir kısmı da boş bulunmaktadır.

Ahmet Bâdi Efendi, aşevini “İmaret-i Mezit Bey” sokağında “Uzun yıllardan beri harap olup binasından eser kalmamıştır. Banisi 1441 (H. 845) de Eflâk da şehit olmuştur” diye kaydetmiştir.

Mezit Bey, bu imaret için gelir kaynağı olarak Edirne’de han ve hamam da yaptırmıştır. Mezit Bey, imaret vakfına, Edirne’de Helvacı köyü ile Burnu Pamuklu köylerini tahsis etmiştir. 1485 (H. 890) de bu iki köyden 4554 akçe gelir sağlanmış olduğunu görmekteyiz. 1519 (H.925) da Helvacı Köyünden 2195 ve Burnu Pamuklu köyünden 3975 akçe, 1572 (H. 980) yılında Mezit Bey İmareti vakfının Helvacı Fâkih köyündeki vakıf çiftlik ve reayadan 3674 akçe geliri olduğu görülmektedir.