Sultan II. Bayezid İmareti

Günümüzde pek çok şehirde sadece Ramazan aylarında kurulan iftar çadırları gibi Bayezid İmaretinin de amacı yoksul halkı doyurmaktı ama bügünden farkı bunu hergün yapmasıydı.

177
Görüntülenme

Mutfak, fodlahane, mumhane, helvahane, yemekhane, kiler, depo ve ahır gibi bölümleri içine alan imaret binalarının külliye alanındaki yeri, caminin doğu yönündedir.

İmaret binaları iki büyük taş bloktan ibaret olup aralarında bir iç avlu veya geçit diyebileceğimiz bir boşluk vardır.

Bloklar içinde birbirinin içine geçme geniş salonlar, bölmeler, ocak ve fırınlar bulunmaktadır.

Binalardan birisi, (4’ü fenerli olmak üzere) 11, öbürü ise fenersiz 12 kubbe ile örtülüdür.

İmaret bölümüne, ara yoldan cami dış bahçesine açılan bir kapı ile girilmekte olup, her iki bloğun aynı bahçeye açılan ayrı kapıları da bulunmaktadır.

II. Sultan Bayezid Külliyesi imareti halk arasında Yeni İmaret olarak da bilinmektedir. Şu anda külliyenin bulunduğu mahalle Yeni İmaret mahallesi olarak geçmektedir.