Yıldırım Bayezid İmareti

Padişah Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan imaret, Edirne'nin ilk imareti olarak bilinmekte ve bunun içinde oraya eski imaret te denmekteydi.

172
Görüntülenme

Eski İmaret Aşevi

1399 yılında, Niğbolu zaferinden elde edilen ganimetlerden Yıldırım Bayezid’in hissesine düşen pay ile yaptırılmıştır. Ayrıca ilk dönemlerde, Edirne Kaleiçi mevkiindeki Müslüman olmayan mahallelerden alınan vergilerinde imarete vakfedilmişti.

1528 yılında bu vakfın 14 Hıristiyan mahallesindeki 214 evden alınan 195.942 akçe gelirden başka yine Edirne içindeki diğer kaynaklardan alınan 63.101 akçe geliri de gözükmektedir. Bunlardan başka vakfiye gelirleri de olan bu imaret, bu gelirleri ile yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başarmıştır.

Gerek gelir kaynağı olarak bağlanan vakıfların zenginliğinden gerekse canlı kaynakların ifadelerinden, bu aşevinin geniş bir toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekte olduğunu anlaşılmaktadır.

Aşevi, Yıldırım Bayezid cami avlusunda, 1877 (H.1294) Osmanlı-Rus savaşına kadar hizmet vermiştir. Rusların Edirne’yi istilası sırasında yanmış olup, günümüze sadece mutfak bacası ve yıkıntıları kalmıştır.

Kuruluş tarihi olan 1399 (H.802) yılından 1877 yılına (H.1294) kadar geçen zamanda, 478 yıl süreyle hizmet vermiş ve Edirne’nin en eski imareti olması sebebi ile halk arasında “eski imaret” olarak anılmıştır.