Edirne Kiliseleri

Osmanlı döneminde Edirne'de yaşayan Bulgarların ve Yunanlıların bıraktıkları, ancak günümüze kadar ulaşamayan dini yapıları, Edirne'nin pek çok uygarlığa ve inanca tanık olduğunun en iyi kanıtıdır.

192
Görüntülenme

Sv. GEORGİ KİLİSESİ

Sv.Georgi Kilisesi Edirne’nin kuzey-doğu bölgesinde Kıyık barutluk mahallesinde bulunmaktadır. Bir zamanlar şehrin bu bölgesinde genellikle Bulgar asıllı vatandaşlar oturmaktaydı. Kilisenin temeli 23 Nisan 1880 yılında atılmış ve aynı yıl inşaatı tamamlanmıştır. Kilisenin yapımı, Sultan II. Abdülhamit’in izni ve zamanın Edirne valisi Rauf paşanın yardımları sayesinde gerçekleşmiştir.

Bulgar Kilisesinin planı üç gemili şeklinde olup, Bulgar genç Rönesansına özgü plan karakteri taşımaktadır. Önemli büyüklükteki inşaat alanı 320m² dir. 1940 yılına kadar Bulgar vatandaşları olan papazlar kilisede görev yapmışlardır. Daha sonra İstanbullu Bulgar asıllı papazlar bu görevi sürdürmüşlerdir. Bu papazlar arasında; Dimitri Mihaylov ve Mihayil Dimitrov ve Papaz Venko sayılabilir.

Sv. Georgi Kilisesinin restorasyonu için 2001 yılında proje hazırlandı. Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyetleri arasında 2002-2003 tarihlerinde imzalanan kültürel değerler taşıyan taşınmaz mirasın korunması protokolü çerçevesinde ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Edirne’de bulunan Doğal ve Kültürel Zenginliklerin Korunması Komisyonunun aldığı karar gereğince Türk yetkili makamları resmi izinleri ile Kilisenin restorasyonuna başlanmıştır.

12 Eylül 2003 tarihinde Mimarlar Odası Başkanı Mimar Ali Erol ile restorasyonun yapılması için bir anlaşma imzalanmıştır. Restorasyon çalışmaları 1 Kasım 2003 tarihinde başlanmış ve 30 Nisan 2004 tarihinde tamamlanmıştır. Bu çalışma sırasında İkonlar Platformu, İkonlar, Amvon ve Taht da restorasyon görmüşlerdir.

Kilise restorasyondan sonra 09 Mayıs 2004 tarihinde Bulgar ve Türk yetkililerin katılımı ile resmi açılış töreni yapılarak Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Simeon Sakskoburgotski’nin katılımı ile ibadete açılmıştır.

ST. KONSTANTİN VE ELENA BULGAR ORTODOKS KİLİSESİ

Adını I. Konstantin ve annesi Helena’dan alan ve Edirne’nin Kirişhane mahalesinde bulunan kilisenin inşaatı 3 Mart 1869 tarihinde başlamış ve aynı yıl 25 Eylülde bitmiştir, 7 aydan kısa bir sürede yapılmış ve dönemin Doğu Ortodoks kilise mimarisinin klasik örneklerinden biridir.

Balkan Savaşı’ndan sonra, kilise ihmal edilir ve yıkılmaya başlar. 2008 yılı başında restorasyon projesi hazırlanmış ve onaylanmıştır. 14 Eylül 2008 tarihinde kilise ibadete açılmıştır.

Günümüze kadar ulaşamayan kiliseler şunlardır.

Yunan Kiliseleri

Zuzika Apostol Rum kilisesi
Aya Yorgi kilisesi
Aya Teryada kilisesi
Yıldırımda Zülo Kupi kilisesi
Aya Dimitri kilisesi
Aya Yani kilisesi
Aya İstirati kilisesi
Aya Yeraşkuvi kilisesi
Aya Nikola kilisesi
Aya Apostol kilisesi arsası
Panaiye kilisesi
Hıristas kilisesi
Aya İstefanos kilisesi
Metropolit kilisesi
Profiti İlya kilisesi
Tur-i Sina manastırı
Surp Toros kilisesi
Surp Korabit kilisesi

Katolik Kiliseleri

Bulgar Katolik kilisesi
Frenk Kilisesi
Fransız Katolik kilisesi