Kanuni Köprüsü

Ahmet Badi Efendi'nin Riyaz-ı Belde-i Edirne adlı eserinde, bu köprüye Bönce köprüsü dendiğini ve Saraya su getirmek için Kanunu Sultan Süleyman'ın buyruğu ile yaptırılığını yazmaktadır.

208
Görüntülenme
Fotoğraf © edirneden.com (2004)

Kanuni Sultan Süleyman tarafından, 1553-1554 (H.961) yılları arasında Edirne Sarayiçi’nde Tunca nehri üzerinde, Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

 

Köprünün Özellikleri

Köprü muntazam köşe planlı, başlık kısmı piramit biçimli, orta ayak seviyesine kadar dolu olan bir kitle halinde çıkmakta, ince korniş ve çok az bir eğimle son bulmaktadır. Kitabesi yoktur. Dört gözlüdür. Boyu 60 metre genişliği ise 5 metredir. çıklıkları 9.75 m.’dir. Köprü yolunun genişliği ise 4,5 metredir.

Köprü, düzgün köşe planlıdır. Başlık kısmı piramit şeklindedir. Orta ayak korniş seviyesine kadar dolu kitle halinde çıkmaktadır. Köprü gözleri orta ayağın sağ ve solunda yer almakta ve eşit görünüş yaratmaktadır. Ayaklarda boşaltma gözleri yoktur. İki, üç ve dördüncü ayaklarda üçgen prizma biçimli selyaranları vardır.

1902 yılındaki selden iki kemeri hasar görmüş ve onarılmıştır. Son onarımı 1990’da yapılmıştır.