Bostancıbaşı Kasrı

Sepetçiler kasrı denilen bu kasır, Hadika-i Hassa dahilinde ve bugün harabesi mevcut Kasr-ı Adalet kulesinin batı cephesinde kısmen Tunca nehrine paralel ve bahsi geçen nehre on metre mesafedeydi.

195
Görüntülenme

Güney Kısmına ait zemin katıyla üst katında Saladdin ve Bostancı Ağalarına ait olduğu bilinen yirmi oda, bir mescit ve bir hamam içeren bölümleri vardı. Üzeri kurşun örtülü büyük bir kasırdır.

Kasrın güney tarafına bakan karşılıklı mermer merdiven kapısından odaya dahil olan önemli bir sofaya çıkılmaktadır. Bu sofadan padişah makamının bulunduğu Divan’a geçilmektedir. Bu Divan’ın zemini mermer döşelidir. Padişahın bulunduğu yer Divan’dan üç basamaklı bir merdiven ile çıkılan bir sed ile ayrılmış ve cephesine altı sütun ve sütunlar üzerine de parmaklıklar konulmuştur. Gerek sütun ve parmaklıklar ve gerekse tavanı ve duvarlardaki dolap vs. altın yaldızla süslenmiştir.

Divanhanenin ortasında temiz bir havuz bulunur. (Hanelerde ve bahçelerde inşa kılınan ve tekne vs. mermerden olan havuzların altında ve bulundukları zeminin seviyesinde etrafı üç dört santim yüksekliğinde bunun gibi mermerden bir geniş saha vardır ki buna denizlik denilmektedir. Edirne ustaları bu kasırdaki tarzda yani bodrum katı üzerine bir kaç kademe merdiven ile çıkılan ve günlük ve acil ihtiyaçların düzenlendiği tek katlı hanelere de “Sultan yapısı” veya “Sepetçi yapısı” derler.)

Kasrın civarında ise iki büyük saray mutfağı vardır.