Arasta

Sultan III. Murad tarafından Selimiye Camii'ne gelir getirmesi amacıyla yaptırıldı..

191
Görüntülenme

Selimiye külliyesine gelir sağlamak amacıyla yaptırılan kapalı arasta cami dış avlusunun batı duvarı önünde bir baştan öbürüne uzayan yaklaşık 225 metre uzunluğundaki ana kol ile buna dik kısa bir koldan meydana gelir. İçinde 120 dükkan barındıran çarşının 4 kapısı bulunur. Kısa kol caminin şadırvan avlusunun yan kapıları ekseni üzerinde düzenlenmiş kolların kesiştiği yer gayet süslü bir dua kubbesiyle belirtilmiş, yüksek kasnaklı dua kubbesinin doğusundaki dört sahanlıklı merdivenle de cami avlusunun arasta ile bağlantı sağlanmıştır.

Cami avlusuna geçit veren küçük kapıdan başka Selimiye arastasının üç kapısı daha vardır. Bunlar uzun ve kısa kolların uçlarında bulunur ve kuzey, güney ve batı doğrultusunda dua kubbesine üç yandan saplanan tonozlarla örtülü yollara açılır. Yollar beşik tonozların yanlarına konulan yüksek pencerelerle aydınlanır. Fakat yolların iki yanına sıralanan toplam 73 dükkanın dış cephelerinde pencere bulunmaz. Bugün bu sağır duvarlar çıplak durduklarından dükkanlara pencere konulmamış olması yadırganabilir. Ne var ki külliyenin batı cephesinin şimdiki gibi açık olmadığı bilinmektedir.